הזמנה

אני מעוניין/ת לרכוש את דגם 3000- בגמר וינורית (טפט)