הזמנה

אני מעוניין/ת לרכוש את דגם 3000- גמר וינורית (טפט)