הזמנה

אני מעוניין/ת לרכוש את דלת בייסיק צבועה בתנור אלקטרוסטטי