הזמנה

אני מעוניין/ת לרכוש את דגם 201 - בשילוב פסי ניקלים