הזמנה

אני מעוניין/ת לרכוש את דגם 202 - בשילוב פסי ניקלים